Barilla ­ – italyan sahibkar ailəsinə məxsus bir şirkətdir. Hələ 1877-сi ildə əsası qoyulmuş şirkət hal-hazırda nümayəndəliyi 100-dən çox ölkəni əhatə edən beynəlхalq bir qurumdur. Barilla bütün dünyada dəyişməz yüksək italyan keyfiyyətinin simvolu kimi tanınır. Şirkət pasta və hazır sousların istehsalına görə Avropa qitəsində, çörək-bulka məmulatların istehsalına görə İtaliyada, xırçıldayan quru çörək parçaları (xlebtsı) istehsalı üzrə Skandinaviyada dünya lideridir.

 
 
 
 

Sayta Keçid : barilla.ru